Termeni & Condiții

Termeni & Condiții,
Politica de confidenţialitate & Protecţia datelor
Dealiber.com

Bine ați venit! Vă mulțumim pentru utilizarea Dealiber.com (denumită în continuare „Platforma” și/sau „Dealiber.com”). Noțiunile de Dealiber.com și/sau Platformă includ website-ul www.Dealiber.com.ro și aplicația mobilă (iOS, Android). Utilizarea Dealiber.com este supusă unui Contract de Utilizare încheiat între dumneavoastră (Utilizatorul/Client) pe de o parte, și Dealiber.com (menționat in text cu numele de Proprietarii).

Contractul de Utilizare este valabil din momentul începerii utilizării Dealiber.com. Continuarea utilizării Platformei reprezintă confirmarea faptului că sunteți de acord cu termenele și condițiile de mai jos. În situația în care nu sunteți de acord cu aceste Termene și Condiții (denumite în continuare “Condițiile”), trebuie să opriți utilizarea Platformei, Contractul de Utilizare încetând.

Termenii și condițiile se aplică pentru întreaga durată de utilizare, durata reînoindu-se cu fiecare accesare, respectiv utilizare a Dealiber.com. În plus, în situația nerespectării Condițiilor, putem în orice moment să suspendăm sau să oprim accesul la serviciilor noastre.

Condițiile stabilesc utilizarea serviciilor noastre referitoare la conținutul nostru și ce puteți face cu acesta (cu titlul de exemplu, dar fara a ne limita la partajare, copierea adreselor articolelor, a conținutului știrilor etc.), drepturile noastre și obligațiile dumneavoastră.

Condițiile trebuie citite la fiecare utilizare și verificate pentru actualizări, ultima versiune fiind cea care se aplică întotdeauna (de obicei, vom face actualizări atunci când vom lansa un nou serviciu sau o nouă funcționalitate sau când schimbăm modul în care furnizăm un serviciu sau trebuie să ne conformăm unei noi cerințe legale).

      Utilizarea Dealiber.com

1.1.  Pentru a beneficia de funcționalitățile Dealiber.com, utilizatorii au nevoie de un calculator personal (PC, Mac sau laptop), o conexiune stabilă la internet și de un browser web instalat (de exemplu, Mozzila Firefox, Safari, Chrome) prin intermediul căruia vor putea accesa adresa Dealiber.com. Pentru claritate, utilizarea serviciilor de accesare Dealiber.com, cum ar fi serviciile de internet fix, mobil sau mobil roaming, serviciile de acces la calculatoare sau dispozitive mobile legate la internet nu sunt furnizate de Dealiber.com și pot presupune încheierea de contracte cu furnizorii acestora precum și plata anumitor tarife către respectivii furnizori.

1.2.  Dealiber.com este utilizat în vederea obținerii de informații de contact  de la persoane care si-au dat consimțământul pentru contactare/apelare telefonica, solicitând mai multe informații sau detalii despre produsele/serviciile prezentate către Dealiber.com prin email sau direct pe website-ul www.dealiber.com. 

1.3. Dealiber.com are, de asemenea, ca obiect comunicarea de servicii și produse în numele Utilizatorilor cu scopul de a genera cerere și interes pentru produsele/serviciile Utilizatorului (Marketing), prezentate către Dealiber.com prin email, telefon, retele sociale (sau alte canale de comunicare externe sau proprii), sau direct pe website-ul www.dealiber.com. 

      Limitări și Disponibilitate

2.1.  Sunteți de acord cu utilizarea Dealiber.com doar pentru scopul stabilit și permis de Contractul de Utilizare și numai în măsura permisă de lege.

2.2.  Depășirea oricărei limite aplicabile sau rezonabile de transfer (trafic) este interzisă și vă poate împiedica să utilizați Platforma, respectiv să accesați conținut nou care a generat un trafic excesiv. Dacă utilizarea amenință în mod intenționat sau neintenționat capacitatea de a furniza Dealiber.com, proprietarii website-ului va avea dreptul să ia toate măsurile rezonabile pentru a proteja serviciul, ceea ce poate include suspendarea accesului.

2.3.  Proprietarii nu garanteaza că Dealiber.com sau parte din aceasta este adecvată sau disponibilă pentru a fi utilizată într-o anumită locație. În măsura în care alegeți să accesați și să utilizați Platforma, o veți face din proprie inițiativă și sunteți responsabil de respectarea legilor aplicabile.

2.4.  Proprietarii nu garantează că utilizarea serviciului va fi neîntreruptă sau fără erori și sunteți de acord că la anumite intervale de timp serviciul poate fi suspendat pentru perioade nedefinite de timp, conform Condițiilor.

2.5.  În plus, înțelegeți și declarați că Dealiber.com este furnizat “ca atare” și “așa cum este disponibil”. Proprietarii, angajații și afiliații săi își declină în mod expres orice garanții referitoare la utilizarea Platformei, inclusiv garanții referitoare la (i) satisfacerea de către Platformă a cerințelor dumneavoastră; (ii) funcționarea neîntreruptă și fără erori a Platformei; (iii) corectitudinea și fiabilitatea informațiilor.

2.6.  În limita maximă permisă de lege, Proprietarii exclud orice răspundere contractuală sau delictuală față de utilizatori sau alte persoane, pentru prejudicii morale sau patrimoniale, directe sau indirecte, prevăzute în prezentul contract de utilizare sau previzibile la momentul încheierii acestuia, fie că sunt efective la momentul producerii lor sau provin din beneficii nerealizate, născute din utilizarea sau lipsa posibilității de utilizare de către dumneavoastră a Platformei, provenite din vina Proprietarilor (neglijență, imprudență), indiferent dacă Proprietarii au fost avertizate sau au constatat singure de posibilitatea producerii unor asemenea prejudicii.

     Conținutul Dealiber.com

3.1.  Prin noțiunea de conținut înțelegem, cu titlul de exemplu, dar fără a ne limita la: flux video (Dealiber.com Live), texte, materiale audio, materiale video, imagini, însemne, mărci și logo-uri, programe de calculator, baze de date, coduri sursă și meta-date sau alte asemenea, puse la dispoziția utilizatorilor de către Noi. Uneori, poate include și conținut care este deținut sau controlat de către terți și pentru care avem permisiunea de a vi-l pune la dispoziție.

3.2.  Utilizatorii declară și înțeleg că prin utilizarea Platformei și accesarea informațiilor, există posibilitatea să întâlnească un conținut care îi poate afecta emoțional sau pe care îl pot considera inadecvat sau nepotrivit preferințelor și/sau convingerilor acestora. Proprietarii nu controlează și nu răspund pentru conținut. Continutul paginilor este cu titlu de prezentare si faciliteaza intelegerea produselor/serviciilor prezentate.

3.3.  Suplimentar, Dealiber.com poate include și conținut care nu este adecvat pentru publicul tânăr. În situația în care permiteți unui copil să vă folosească dispozitivele pentru a accesa Dealiber.com, sunteți singurul responsabil pentru a decide dacă un astfel de conținut este sau nu potrivit pentru a fi vizualizat de către un copil.

    Partajarea Conținutului

Anumite articole/texte/materiale oferă posibilitatea utilizatorilor de a le partaja prin intermediul Facebook, Twitter, Linkedin sau prin copierea link-ului (adresei).

Când utilizați conținutul nostru nu trebuie să:

 • copiați, republicați, editați, alterați, adăugați conținut într-o altă modalitate față de cele permise;
 • monetizați conținutul prin perceperea unei taxe de la alți utilizatori și/sau să utilizați conținutul pentru a genera venituri din publicitate;
 • utilizați conținutul într-un mod care ar putea induce în eroare alți utilizatori sau într-un mod care ar putea provoca pagube sau prejudicii Dealiber.com;
 • îl partajați pe domenii, pagini, aplicații sau platforme care conțin material pornografic, violent sau care încurajează un comportament anti-social, texte sau imagini jignitoare, sau care pot aduce atingere originii rasiale, orientării religioase, genului, vârstei sau orientării sexuale.

     Drepturile de autor

Utilizatorii declară și înțeleg că toate drepturile de autor și drepturile conexe drepturilor de autor, cu titlul de exemplu, dar fără a ne limita la drepturile de autor referitoare la programele de calculator, drepturile de autor referitoare la bazele de date, interfață grafică, imaginile, textele, însemnele și mărcile aparțin sau sunt cesionate pe perioada campaniei de marketing catre Dealiber.com, indiferent de teritoriu. În plus, utilizatorul declară și înțelege că nu va folosi informațiile și materialele protejate de astfel de drepturi decât în scopul utilizării Platformei și conform condițiilor din prezentul Contract de Utilizare.

Utilizarea Platformei, cu excepția utilizării pentru care aceasta a fost creată, este strict interzisă și încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale Companiilor. Utilizarea în alte scopuri poate atrage răspunderea utilizatorilor conform Legii Nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

     Încălcări ale Drepturilor de Autor

În situația în care considerați că pe Dealiber.com există conținut care vă încalcă drepturile de autor, vă rugăm să ne anunțați utilizând adresa affordpr@gmail.com

Când ne notificați o încălcare a drepturilor de autor, va trebui să: (a) furnizați datele dumneavoastră de contact; (b) evidențiați/furnizați detaliile referitoare la conținutul care vă încalcă drepturile de autor; (c) demonstrați că dețineți drepturile de autor asupra conținutului respectiv și că publicarea acestuia nu a fost autorizată de către dumneavoastră.

După primirea notificării vom analiza dacă conținutul încalcă drepturile de autor și dacă acesta trebuie eliminat.

   Link-uri Aplicații/Platforme Terțe

Uneori putem utiliza/afișa/furniza link-uri către aplicații/platforme/website-uri exploatate de către terți. Nu suntem responsabili pentru modalitatea în care dumneavoatră le utilizați. Aceste aplicații/platforme/website-uri pot avea propriile condiții și politici de utilizare pe care aveți obligația să le citiți și analizați. În plus, nu garantăm și nu răspundem pentru nicio aplicație/platformă/website pentru care furnizăm link-uri prin intermediul Dealiber.com.

Uneori, aplicații/platforme/website-uri terțe pot oferi link-uri către conținutul Dealiber.com. Acest lucru nu înseamnă că avem o legătură cu website-ul respectiv sau că trebuie să prezumați asocierea sau afilierea Dealiber.com la/cu acele aplicații/platforme/website-uri, în special acolo unde existența acestei relații nu a fost confirmată de către noi.

În situația în care accesați/vizualizați Dealiber.com prin intermediul unei rețele de socializare (spre exemplu, accesați/vizualizați un articol partajat prin intermediul unei platforme de socializare), aceste Condiții vor fi în continuare valabile, iar în plus, se pot aplica și condițiile de utilizare proprii platformei prin care accesați/vizualizați conținutul (condiții de utilizare, politici privind confidențialitatea, inclusiv politici referitoare la cookie-uri)

    Protecția antiphishing

9.2 Mesaje de acest tip provin de la adrese de e-mail inexistente sau contrafăcute în vederea obținerii în mod fraudulos de informații confidențiale. În scopul prevenerii unor posibile fraude, vă rugăm să nu urmați și să nu dați curs solicitărilor conținute de acest tip de mesaje. În cazurile în care primiți astfel de mesaje, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa affordpr@gmail.com

9.3 În vederea utilizării în mod corect și sigur a Platformei, vă rugăm să respectați următoarele reguli:

(a) să nu raspundeți la nicio solicitare privind comunicarea de date cu caracter sensibil (date bancare, CNP, parole, informatii medicale, etc.)

        Despăgubiri

10.1.  Prin acceptarea Condițiilor înțelegeți și declarați că veți despăgubi Proprietarii de orice prejudiciu direct sau indirect, efectiv sau provenit din foloase nerealizate, inclusiv pierderi de imagine sau de venituri, cauzate prin încălcarea obligațiilor din prezentul contract de către dumneavoastră sau de către persoanele care au acces la website prin intermediul terminalului dumneavoastră (PC, laptop, dispozitiv mobil) sau prin încălcarea oricăror drepturi ale altui utilizator sau terță parte.

      Modificări ale Platformei

11.1.  Ne rezervăm dreptul de a schimba conținutul sau caracteristicile tehnice ale oricărui aspect al Platformei, în orice moment, în funcție de oportunitățile tehnice și comerciale analizate și în funcție de avansul tehnologic. În aceste condiții, acceptați că vă puteți afla în împosibilitatea utilizării Platformei pe întreaga perioadă a modificărilor sau ulterior.

       Forța majoră

12.1. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat. Proprietarii nu vor putea fi făcute responsabile, direct sau indirect, din cauze care nu depind de voința acestora. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare ale echipmanetului tehnic utilizat pentru funcționarea Platformei, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor la telefon, viruși informatici, accesul neautorizat în sistemele Platformei, erorile de operare etc.

     Dispoziții finale

13.1.  Proprietarii vor putea transmite notificări referitoare la Platformă și/sau modificări ale acesteia, modificări referitoare la Termene și Condiții/Contractul de Utilizare. Notificările pot fi transmise prin intermediul unui pop-up afișat în website și/sau prin intermediul platformei Dealiber.com.

13.2.  Contractul de Utilizare și relația dintre dumneavoastră și Companii este guvernată de legea română. Orice dispută legată de utilizarea Platformei este de competența exclusivă a instanțelor competente din București, România și va fi soluționată conform legislației aplicabile la momentul acesteia.

13.3.  Anumite utilizări ale Platformei pot fi supuse unor termene și condiții speciale despre care veți fi informat la momentul potrivit. Cu titlul de exemplu, dar fără a ne limita la prelucrarea datelor cu caracter personal.

***

Protecţia datelor cu caracter personal ale Clienţilor

Scopul colectării şi prelucrării de date cu caracter personal ale Utilizatorilor/Clienților

DEALIBER.COM va colecta și prelucra datele cu caracter personal ale Utilizatorilor  în următoarele scopuri:

 • În vederea furnizării Serviciului şi a îndeplinirii celorlalte obligaţii rezultând din contractul încheiate între DEALIBER.COM şi utilizator, inclusiv în vederea notificării Utilizatorului cu privire la orice modificări apărute în legătură cu Serviciul sau cu alte produse ori servicii oferite de DEALIBER.COM;
 • În scopuri de publicitate şi marketing, cu acordul expres al Utilizatorului.

Categorii de date colectate şi prelucrate de către DEALIBER.COM

În vederea furnizării Serviciului, DEALIBER.COM poate colecta şi prelucra următoarele informaţii şi date cu caracter personal ale Utilizatorilor pentru scopurile mai jos arătate:

Datele pe care utilizatorul le furnizează prin completarea formularelor disponibile pe pagina de internet a Serviciului Dealiber.com în următoarele situaţii:

 • Adresă de email, nume si prenume, în scopul înregistrării utilizatorului în vederea creării unui cont personal pe pagina Serviciului, în cazul în care Utilizatorul doreşte crearea unui asemenea cont;
 • Adresă de email, Nume și Prenume, Oraș, Adresa poștală, și informații despre interesele de cumpărarea ale utilizatorilor, la abonarea la Serviciul sau la serviciile suplimentare oferite de DEALIBER.COM;
 • Adresă de email, nume si prenume, număr de telefon, la raportarea unei probleme privind funcţionarea Serviciului ori a paginii de internet a Serviciului;
 • Datele pe care Utilizatorul le furnizează în cazul contactării DEALIBER.COM sau a unui angajat al DEALIBER.COM şi care sunt necesare în vederea furnizării Serviciului sau a îndeplinirii celorlalte obligaţii rezultând din contractul încheiat între DEALIBER.COM şi Utilizator, conform solicitării Utilizatorului;
 • Date necesare pentru realizarea unor studii, în scopuri de cercetare, în vederea îmbunătăţirii permanente a Serviciului sau a dezvoltării unor servicii suplimentare, în cazul în care Utilizatorul doreşte să furnizeze asemenea date;
 • Date privind accesările paginii de internet a Serviciului, incluzând datele de trafic, datele de localizare, loguri şi alte asemenea date, precum şi resursele accesate, în scopul îmbunătăţirii paginii de internet a Serviciului; fac excepţie logurile privind accesările pentru care este necesară autentificarea Utilizatorului, care nu vor fi colectate şi prelucrate de DEALIBER.COM.

Notă: În cazul în care DEALIBER.COM intenționează să stocheze informații sau să obţină accesul la informația stocată în echipamentul terminal al unui abonat ori utilizator (utilizând e.g. cookies), sunt aplicabile prevederi speciale cu privire la acordul şi informarea Utilizatorului.

                Stocarea datelor cu caracter personal

Datele colectate de la utilizatori pot fi prelucrate de personalul DEALIBER.COM sau al furnizorilor săi în vederea onorării comenzilor dumneavoastră, a efectuării plăţilor sau a furnizării de servicii suport. Prin transmiterea datelor cu caracter personal, vă daţi acceptul cu privire la acest transfer, stocarea şi prelucrarea datelor. DEALIBER.COM va lua toate măsurile în mod rezonabil necesare pentru a asigura că transferul, stocarea şi prelucrarea datelor sunt efectuate în conformitate cu regulile şi principiile prevăzute în aceşti Termeni şi Condiţii.

DEALIBER.COM implementează proceduri şi mecanisme de securitate stricte în vederea prevenirii accesului neautorizat la datele cu caracter personal ale Utilizatorilor. Toate datele furnizate de Utilizatori către DEALIBER.COM sunt stocate pe servere securizate. În cazul în care dealiber.com implementează plata cu cardul bancar, toate tranzacţiile cu cardul se vor desfășura pe o pagină de internet externă, iar tranzacțiile vor fi securizate și protejate prin criptare de către serviciul extern de procesare plăți.

DEALIBER.COM va depune toate eforturile pentru a asigura securitatea datelor primite din partea Utilizatorilor, însă nu răspunde pentru eventuale atingeri aduse securităţii datelor respective în cursul transmiterii acestora prin internet.

În cazul în care Utilizatorul primeşte din partea DEALIBER.COM o parolă care îi permite să acceseze anumite secţiuni ale paginii de internet a Serviciului, întreaga responsabilitate pentru păstrarea confidenţialităţii acestei parole revine Utilizatorului.

            Dezvăluirea către terţi a datelor cu caracter personal ale Clienţilor

DEALIBER.COM poate să dezvăluie către terţi datele cu caracter personal ale Utilizatorilor în următoarele situaţii:

 • În situaţiile în care dezvăluirea datelor este obligatorie potrivit legii;
 • În situaţiile în care dezvăluirea datelor este necesară în vederea îndeplinirii obligaţiilor rezultând din contractele încheiate între DEALIBER.COM şi terțe părti.
 • în vederea protejării intereselor legitime ale DEALIBER.COM sau în vederea protejării vieţii, integrităţii fizice sau sănătăţii unor persoane;
 • În cazul încheierii operaţiunilor de prelucrare de către DEALIBER.COM:
 • către societăţi din acelaşi grup cu DEALIBER.COM sau
 • către alte societăţi, în cazul preluării de către acestea a unor active sau acţiuni/părţi sociale ale DEALIBER.COM, situaţie în care DEALIBER.COM poate să dezvăluie aceste date către societatea din acelaşi grup, respectiv către cumpărătorul respectivelor active sau acţiuni/părţi sociale, dacă prelucrările ulterioare efectuate de aceşti destinatari au scopuri similare celor în care s-a făcut prelucrarea iniţială de către DEALIBER.COM.

    Drepturile Utilizatorului privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Utilizatorul beneficiază de drepturile prevăzute prin Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special de:

 • dreptul de acces la date;
 • dreptul de intervenţie asupra datelor;
 • dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îl vizează;
 • dreptul de a solicita ștergerea datelor;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • dreptul de a se adresa justiţiei; și
 • orice alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorul se poate adresa la emailul de Suport al DEALIBER.COM, prin e-mail la următoarea adresă affordpr@gmail.com

De asemeni, utilizatorul poate refuza furnizarea datelor sale cu caracter personal către DEALIBER.COM. Refuzul Utilizatorului de a furniza astfel de date poate duce la imposibilitatea DEALIBER.COM de a furniza Serviciul.